Новини


Курсове

Тази страница ще бъде обновена скоро!

За дните и часовете, в които се провеждат курсовете вижте календара.
За повече информация и записване пишете на kitka@chello.at


Български народни песни

WUK, Währinger Straße 59, 1090 Виена (Карта)
всека сряда от 18.00 до 20.00 часа

Преподавател: Стоянка Димитрова

Български народни танци за начинаещи

WUK, Währinger Straße 59, 1090 Виена (Карта)
всеки петък от 18.00 до 19.00 часа (до 3 декември)

Ръководител: Милка Димитрова

Български народни танци за средно напреднали - ниво 11

VS Holzhausergasse 5 (Turnsaal 2), 1020 Виена (Карта) във Физкултурния салон на училището всеки вторник от 19.00 до 20:00 часа
Художествен ръководител: Диана Стоева

Български народни танци за средно напреднали - ниво 2

Erster Wiener Turnverein, Schleifmühlgasse 23, 1040 Виена (Карта)
всеки четвъртък от 18.30 до 19.30 часа

Преподавател: Валя Дряновска

Български народни танци за деца (група от 4 до 8 години)

VS Holzhausergasse 5 (Turnsaal 2), 1020  Виена (Карта)
във Физкултурния салон на училището
всеки вторник от 17.30 до 18:15 часа

Художествен ръководител: Диана Стоева

Български народни танци за деца (група от 9 до 12 години)

VS Holzhausergasse 5 (Turnsaal 2), 1020  Виена (Карта)
във Физкултурния салон на училището
всеки вторник от 18.00 до 19:00 часа

Художествен ръководител: Диана Стоева

Български народни танци за деца (група от 13 до 16 години)

VS Keplergasse 11, 1100 Виена (Карта)
Физкултурен салон 1
всяка сряда от 18.00 до 19:00 часа

Художествен ръководител: Милка Димитрова

Български народни танци във WUK

WUK, Währinger Straße 59, 1090 Виена (Карта)
всеки петък от 19.15 до 20.15 часа

Ръководител: Здравка Кръстанова

Български народни танци и хореография
Танцова група Китка

VS Keplergasse 11, 1100 Виена (Карта)
Физкултурен салон 1
всяка сряда от 19.00 до 20:45 часа

Художествени ръководители: Валя Дряновска, Диана Стоева

Записване и информация: kitka@chello.at

________
1 Занятията временно се провеждат навън. За повече информация вижте календара.

Background image design and border are from GRSites.com